a a a

O Nas

Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego działające jako stowarzyszenie ogólnokrajowe zostało postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11.08.2004 r. wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego jako Organizacja Pożytku Publicznego.

Bractwo znajduje się teraz w wykazie Organizacji Pożytku Publicznego woj. podlaskiego pod Nr 40,
nr KRS 0000129924

Odpis postanowienia Sądu Rejonowego
Lista organizacji pożytku publiczne
go - 
www.mpips.gov.pl

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego jako pierwsza w kraju organizacja prawosławna, już od roku 2004 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Nasze sukcesy:

* W 2013 r. rozpoczęła naukę I kl. pierwszego prawosławnego Niepublicznego Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

* W 2007 r. uruchomiliśmy pierwszą prawosławną Niepubliczną Szkołę Podstawową św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku


* W 2009 r. zorganizowaliśmy prawosławne przedszkole św. męcz. mł. Gabriela w Bielsku Podlaskim,


* Corocznie współorganizujemy Wszechnicę Kultury Prawosławnej


* Udzielamy stypendiów


* Przyznajemy dotacje monasterom i parafiom na rozwój i utrzymanie kultury materialnej prawosławia


* Udzieliliśmy dotację celową na rozwój prawosławnego radia Orthodoxia


* Wydajemy regularnie kwartalnik Biuletyn Informacyjny Bractwa


* Wydajemy książki o prawosławiu


* Organizujemy konferencje, odczyty i wystawy


* Organizujemy Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej


* Przyznajemy zapomogi potrzebującym pomocy finansowej


* Organizujemy pielgrzymki do świętych miejsc Prawosławia w Polsce i w Europie

 

Prosimy o wsparcie naszej działalności

ING Bank Śląski SA  - 07 1050 1823 1000 0023 3349 8596

 

 

serwisy internetowe strony internetowe